Home

Salonkivene Bonito

Hanke

Bonito edustaa aikakautensa hienointa veneenrakennustaitoa. Se on yksi viimeisistä tähän päivään asti säilyneistä suomalaisista salonkiveneistä. Bonitolla on hieno ja mielenkiintoinen tarina, joka täydentyy edelleen päivä päivältä. Vene rakennettiin vuonna 1921 Åbo Båtvarfilla, eli Turun Veneveistämöllä, joka oli Pohjoismaiden laadukkain veneveistämö. Nykyisin historiallisella paikalla toimii Ruissalon Telakka. Boniton omistajina on ollut vuosien varrella useita merkittäviä elinkeinoelämän vaikuttajia.

Vuonna 2009 Esko ja Jani Vahto löysivät Boniton pitkien etsintöjen jälkeen murheellisessa kunnossa lumen ja jään peittämänä. Aluksen huonosta kunnosta huolimatta he ymmärsivät veneen kulttuurihistoriallisen arvon. Bonito oli vielä pelastettavissa, ja vene saatiin sisätiloihin turvaan säiden armoilta.

Vuoden 2017 alussa hanke lähti kunnolla liikkeelle, kun Museovirasto myönsi hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen 15 000 euron avustuksen. Toiset tarvittavat 15 000 euroa saatiin kerättyä yrityksiltä, jotka kokivat hankkeen tukemisen tärkeäksi. Tämän ensimmäisen vaiheen rahoituksen ansiosta entisöintityöt aloitettiin Forum Marinum -merimuseolla syyskuussa 2017. Entisöinnin toteuttaa Forum Marinum -säätiön kokenut veneveistäjä Juha Suorsa.

Keväällä 2018 hankkeen ensimmäinen vaihe saatiin toteutettua ja Museovirasto myönsi hankkeelle uuden 30 000 euron avustuksen. Jotta toinen vaihe saadaan suoritettua, tarvitaan hankkeeseen vielä toiset 30 000 euroa.

Bonito entisöidään kolmessa vaiheessa. Aluksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.

Yhteistyökumppaniksi

Hanke on on saanut vuosien varrella laajaa medianäkyvyyttä ja entisöintiprojektia seurataan lehdistössä edelleen säännöllisin väliajoin. Bonitoa entisöidään Merimuseo Forum Marinumissa, jossa museovieraat näkevät verstaan puolelle lasiseinän läpi.

Entisöinnin valmistuttua Bonito tulee olemaan aktiivisesti esillä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vene viedään valmistumisen jälkeen Helsingin venemessuille, joilla se tulee saamaan suurta näkyvyyttä. Veneellä osallistutaan myös mm. myös Turun ja Naantalin venemessuille sekä moniin muihin tapahtumiin.

Bonitolla tullaan tekemään myös charter-risteilyjä veneen ylläpidon turvaamiseksi. Risteilyillä päästään seuraamaan Boniton jalanjälkiä samassa ympäristössä, jossa vene on kulkenut ensimmäisen kerran jo sata vuotta sitten.

Hanke etsii nyt yhteistyökumppaneita. Jos yrityksesi tahtoo olla mukana pelastamassa osaa suomalaista kulttuurihistoriaa, ota yhteyttä hankkeen vetäjään, Jani Vahtoon puhelimitse (040 772 6383) tai sähköpostitse jani@salonkivenebonito.fi.

 

Scroll to top